ZAAKBEHANDELING

Het kan voorkomen dat ondernemers een conflict met elkaar krijgen. Heb u er, naar uw idee, al alles aan gedaan om dit conflict te beslechten, zoals bijvoorbeeld geschillenbeslechting, mediation of andere begeleiding en is het conflict nog niet opgelost? Dan kunt u overwegen om de stap naar de rechter te zetten. Tijdens een eerste gesprek zullen wij samen met u bezien of een rechtsgang voor u wel de beste oplossing is. Zo zal uw bewijs voldoende op orde moeten zijn (wie eist, bewijst), is het handig als er bij de tegenpartij ook nog voldoende ´te halen valt´ en zullen de eventuele baten moeten opwegen tegen de kosten, een rechtszaak starten is, zeker als ondernemer, namelijk niet goedkoop.

Indien wij samen met u concluderen dat het starten van een gerechtelijke procedure in uw situatie zinvol zou kunnen zijn zullen wij het traject faseren, waardoor het voor u enerzijds telkens inzichtelijk is in welke fase uw geschil zich bevindt en anderzijds welke kosten met de volgende fase samenhangen.

Wenst u meer informatie over onze mogelijkheden betreffende zaakbehandeling of wilt u direct een afspraak inplannen voor een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op.