Is uw btw-nummer al aangepast?

Is uw btw-nummer al aangepast?

Btw-nummer aanpassen?

Hebt u een eenmanszaak? Dan dient u vanaf 1 januari uw btw-nummer aan te passen naar uw nieuwe btw-identificatienummer. U ontving eind 2019 een brief van de belastingdienst met daarin uw nieuwe btw-identificatienummer. Omdat wij weten hoe eenvoudig het is om zo een kleine administratieve handeling te vergeten, herinneren wij u er graag aan!

Wat moet ik allemaal aanpassen?

U dient dit aan te passen in al uw correspondentie naar uw klanten en leveranciers. Denk dus bijvoorbeeld aan uw:

  • facturen;
  • website;
  • briefpapier;
  • voorwaarden;
  • verklaringen.

Maar vergeet ook niet om het nieuwe btw-identificatienummer van uw klanten en leverancier in uw administratie aan te passen.

TIP: wijs buitenlandse klanten en leveranciers in het bijzonder op uw gewijzigde btw-nummer. Zij zijn waarschijnlijk helemaal niet op de hoogte van onze nieuwe wetgeving!

Waarom is het btw-nummer gewijzigd?

De Autoriteit Persoonsgegevens gaf in 2019 aan dat het opnemen van het BSN in het btw-nummer privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is. Zij oordeelde dat er een ander systeem moest komen. In het nieuwe btw-identificatienummer is uw burgerservicenummer (BSN) niet meer verwerkt. Het BSN is uw unieke persoonsnummer. Hiermee staat u bijvoorbeeld ingeschreven bij uw gemeente. Uw BSN verandert dan ook niet.

Maar nu heb ik 2 nummers…?

Dat klopt, de overheid wilde snel actie ondernemen en meent dat dit de manier is om een snelle wijziging door te voeren. Uw btw-nummer wordt voortaan het omzetbelastingnummer genoemd. Dat nummer blijft u gebruiken bij contact met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u aangifte omzetbelasting doet of de BelastingTelefoon belt. De Belastingdienst streeft er naar om op de langere termijn één btw-nummer te hanteren. Maar nu heeft u dus tijdelijk twee verschillende btw-nummers.

Ik ben m kwijt!

Heeft u uw nieuwe btw-identificatienummer niet ontvangen of bent u deze kwijt? Een kopie van de brief met het nieuwe nummer vraagt u aan via de Belastingtelefoon (0800-0543).