GESCHILLEN BESLECHTING

Het kan voorkomen dat ondernemers een conflict met elkaar krijgen. De conflicten kunnen zich afspelen tussen ondernemingen van verschillende grootte en met verschillende inzetbare middelen. Het doel is van onze geschillenbeslechting is helpen met het managen van conflicten terwijl de relatie behouden wordt. (Buitengerechtelijke) geschillenbeslechting kan een oplossing bieden in een fase dat een probleem (nog) klein is, maar ook in een fase waarbij de partijen al gebrouilleerd zijn geraakt.

Uiteraard wordt de toegang naar de ‘gewone’ civiele rechter niet op voorhand uitgesloten. Daarmee wordt onzes inziens namelijk het sterkste uitgedragen dat het een aanbod is dat bestaat op basis van meerwaarde voor de betrokken partijen en niet een dwang.

De voordelen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

  • laagdrempelig, goedkoop en snel;
  • onpartijdige bemiddelaar;
  • adviesfunctie, geen bindende uitspraak, wel afspraken op papier;
  • vernieuwend, van de gebaande paden kan immers worden afgeweken.

Het traject van geschillenbeslechting wordt altijd gestart met een informatief gesprek tussen de initiatiefnemer en bemiddelaar, hierna zal de bemiddelaar contact opnemen met de andere partij(en) om te bezien of het traject van buitengerechtelijke geschillenbeslechting tot de mogelijkheden behoort. De verdere procedure wordt in overleg met de partijen ingericht. Bij een succesvolle bemiddeling zal het traject worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst waarin de afspraken tussen de partijen worden vastgelegd.

Wenst u meer informatie over onze geschillenbeslechting of wilt u direct een afspraak inplannen voor een oriënterend gesprek? Neem dan contact met ons op.