ALGEMENE VOORWAARDEN

Als ondernemer kunt u eigenlijk niet zonder Algemene Voorwaarden. Ze maken deel uit van iedere overeenkomst die u sluit. U regelt in uw Voorwaarden zaken die anders bij iedere overeenkomst opnieuw uitonderhandeld dienen te worden. Wat u precies regelt in uw Voorwaarden mag u zelf bepalen. Althans, zolang u de wet- en regelgeving hieromtrent in acht neemt. Bij Lexia Legal stellen wij uw maatwerk Algemene Voorwaarden op voor € 600,00 ex. btw.

Wat kan ik regelen met mijn Algemene Voorwaarden?

Ieder type onderneming heeft weer andere Voorwaarden nodig. Deze dienen afgestemd te worden op onder andere de bedrijfstak, handelswijze en de klanten die u bedient of wil gaan bedienen. Het is gebruikelijk om zaken zoals aansprakelijkheid, betalings- en leveringsafspraken en garanties vast te leggen in uw Voorwaarden. Ook zou u kunnen denken aan zaken zoals een klachtenregeling of een social-media code. Met correct opgestelde Voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten u en uw klanten hebben.

Zijn mijn Algemene Voorwaarden altijd van toepassing?

Algemene Voorwaarden zijn relatief snel van toepassing. U hoeft ze niet eerst voor te lezen of er over te onderhandelen met uw klanten. Wel geldt er een informatieplicht. Uw Voorwaarden zijn enkel van toepassing als u de klant een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van deze Voorwaarden kennis te nemen. Dit kan op drie manieren:

1: U stelt uw Algemene Voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst ter hand aan uw klant.

2: U maakt vóór het sluiten van de overeenkomst aan uw klant bekend dat uw Voorwaarden ter inzage liggen (bijvoorbeeld op uw kantoor of bij de Kamer van Koophandel).

3: Bij een elektronische overeenkomst (bijvoorbeeld via internet) moet u de Algemene Voorwaarden niet enkel elektronisch beschikbaar stellen, maar ook zorgen dat uw klant deze kan opslaan (voeg ze bijvoorbeeld in PDF bij iedere offerte).

Welke manier het beste bij uw onderneming past zullen wij samen bekijken!

Waarom is maatwerk noodzakelijk voor mij?

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk Algemene Voorwaarden zijn indien een geschil optreedt. Bij het “knippen en plakken” van Voorwaarden loert het gevaar dat deze worden aangepast met tekstuele passages of delen van teksten verwijderd worden terwijl men zich niet bewust is van de juridische consequenties hiervan. Bij verkeerd gebruik kan men behoorlijke missers begaan, zonder dat de reikwijdte hiervan overzien kan worden.

Lexia Legal: uw Algemene Voorwaarden specialist

Lexia Legal is specialist in het opstellen van op maat gemaakte Algemene Voorwaarden. Het bewijs hiervan zijn onze vele tevreden klanten! Kortom, als ook u de belangrijkste juridische aspecten van het zaken doen doeltreffend geregeld wilt hebben voor een vaste prijs is Lexia Legal de meest verantwoorde keuze.

Neem vandaag nog contact met ons op. Vraag vrijblijvend uw offerte aan en binnen 14 dagen kunt u met een op maat gemaakte set Algemene Voorwaarden lekker veilig ondernemen!